_Gedragscode

De Hackafette is een leuke en vriendelijke plek. Iedereen die deelneemt aan onze hackafette, moet zich welkom en veilig voelen. Daarom vragen wij je deze gedragscode te lezen om samen een epische sfeer te behouden.

De hackafette is een leuke en vriendelijke plek waar we willen dat iedereen zich veilig en welkom voelt, ongeacht genderidentiteit en -uitdrukking, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, fysieke verschijning, lichaamsgrootte, ras, etniciteit, religie (of het gebrek daaraan). We weten dat je een  intelligent en welgezind mens bent en dat dit waarschijnlijk niet nieuw voor je is, toch willen we heel duidelijk maken dat er voor intimidatie of pesten in welke vorm dan ook geen plaats is op dit evenement. Waardeer elkaars verschillen – alles hetzelfde is ronduit saai.

Het uitspreken van je gedachten wordt gewaardeerd en aangemoedigd tijdens dit evenement, maar vergeet ook niet om naar elkaar te luisteren. Je wordt aangemoedigd om te debatteren, discussies te hebben en voort te bouwen op de inzichten, kennis en ervaring van de ander, maar laat niet je frustratie spreken en de overhand krijgen. Focus op wat relevant is, niet op persoonlijkheidskenmerken. Zelfs als je denkt dat iemands mening absolute onzin is, zijn kapsel of schoenen doen niet ter zake.

Geen enkele vorm van pesten wordt geaccepteerd tijdens de hackafette of een van de nevenevenementen, inclusief beledigende verbale opmerkingen, opzettelijke intimidatie, stalken, volgen, ongewenste opnames in beeld of audio, aanhoudende verstoring van gesprekken of andere evenementen en ongepast lichamelijk contact.

Deelnemers die gevraagd worden om enig slecht gedrag te stoppen, zullen dit naar verwachting onmiddellijk doen. Als een eerlijke waarschuwing niet helpt, zal overtreding van deze code leiden tot verwijdering van het evenement. Dit geldt voor iedereen betrokken bij de hackafette, van deelnemers tot sprekers, organisatoren en partners.

De hackafette vindt online plaats. Mocht je met elkaar afspreken, bijvoorbeeld om op locatie onderzoek te doen, of samen te werken, neem dan de richtlijnen van de RIVM en de noodverordening van de gemeente Deventer in acht.

Indien je het gevoel hebt dat iemand grenzen overschrijd, neem dan contact op met iemand van de organisatie.