Deze opdracht gaat in op de actualiteit rondom het COVID-19 virus en het gebied van de Stadscampus.

Aanleiding

Voor voetgangers is 1.5m afstand belangrijk ter preventie van de verspreiding van het COVID-19 virus. Het is niet altijd makkelijk om die 1.5m aan te houden, zeker niet als het druk is.

De infrastructuur van de Stadscampus in Deventer heeft een aantal knelpunten, die van invloed zijn op de 1.5m afstand van voetgangers. Daarvoor zoeken we een oplossing.

Opdracht

Bedenk een oplossing die iedere voetganger een zo optimaal mogelijke* route laat volgen over de Stadscampus. Gebruik hiervoor de kennis van het voetpadennetwerk, de aangegeven knelpunten en de actuele hoeveelheid voetgangers.

* Met “zo optimaal mogelijk” bedoelen we dat de route zo kort en snel mogelijk is en waarbij de 1.5m afstand gewaarborgd is.

Houd in je opdracht rekening met de volgende zaken:

  • Hoe tackelt jullie oplossing vragen rond privacy?
  • Hoe  ga je om met veiligheid op straat en de security van jullie oplossing?
  • Hoe draag je bij aan de sociale samenhang in de 1,5 metermaatschappij?
  • De ontwikkelingen rondom Opdracht 2: de oplossingen van beide opdrachten dienen zo goed mogelijk op elkaar aan te sluiten

Aangeleverde data

Open Street Map van de voetpaden
Knelpuntenkaart van Witteveen+Bos waarin voor elk voetpad is aangegeven of twee voetgangers elkaar mogen passeren of niet

Deelopdrachten

ma. 8 juni – Emphatize (inleven, begrip krijgen)

Verdiep je in de probleemstelling en vorm je een goed beeld van de opdracht. Dat betekent dat je het gebied moet bestuderen, moet uitzoeken wie de gebruikers van het gebied zijn en waarom ze daar zijn en dat je een goed beeld vormt van de uitdagingen die het probleem met zich meebrengen.

ma 8 juni – Define (Definieer het probleem)

Beschrijf nu het probleem wat je wilt oplossen, de persoon voor wie je de oplossing verzint, de moeilijkheden die je gaat tegenkomen, de beslissingen die je zult moeten nemen en de uitdagingen die overwonnen moeten worden.

di 9 juni – Ideate (Creëer ideeën)

Nu ga je brainstormen! Verzin zoveel mogelijk ideëen, het kan niet gek genoeg. Elk idee is goed en schrijf je op. Pas daarna ga je de ideëen sorteren en filteren, totdat er één idee overblijft dat je wilt uitwerken.

wo 9 en do 10 juni – Prototype (Maak een prototype)

Tijd om het idee uit te werken in een prototype. Ga aan de slag en breng het idee tot leven. Maak storyboards, mockups, schrijf code, schroef, soldeer en timmer, maar houd het simpel! Zorg dat je dingen snel kunt aanpassen, maar maak wel iets dat recht doet aan je idee.

vr 11 juni – Test (Testen)

Het prototype wat je hebt gemaakt ga je nu testen met echte gebruikers. Observeer en noteer zorgvuldig wat gebruikers ondervinden bij het gebruik van je prototype. Wat werkt er goed, wat iets minder en hoe zou de oplossing nog beter kunnen? Noteer de aanbevelingen voor een volgende ronde!

Voor elke dag

Na elke deelopdracht beantwoord je de volgende vragen:

  • hoe ben je van start gegaan?
  • welke informatie had je nodig en hoe heb je deze verkregen?
  • wat was het meest onmogelijke idee/probleem/issue van vandaag?
  • welke (deel-)resultaten heb je in de prullenbak gegooid?
  • met welke (deel-)resultaten ga je morgen verder?

Ieder team krijgt een eigen plek op deze website en post daar de antwoorden en deelresultaten. Vragen daarover? Vraag je coach.

Documentatie

Hier tref je de datasets voor de opdracht:

De opdrachtgever

Laurens Versluis

A creative urban designer, researcher, programmer and architect with a passion for analysis-based design and technology.

De opdrachtgever