Deze opdracht gaat in op de actualiteit rondom het COVID-19 virus en het gebied van de Stadscampus.

Aanleiding

Voor voetgangers is 1.5m afstand belangrijk ter preventie van de verspreiding van het COVID-19 virus. Het is niet altijd makkelijk om die 1.5m aan te houden, zeker niet als het druk is.

De Stadscampus in Deventer heeft allerlei meubilair: bankjes, hekken, (lantaarn)palen, stoplichten, borden, enzovoort, die door hun plek en werking invloed hebben op de 1,5 meter afstand die we moeten houden.

Opdracht

Waar Opdracht 1 zich richt op een zo optimaal mogelijke beweging van A naar B, gaan we bij deze opdracht juist even stilstaan bij… stilstand.

De knelpunten op de wandelroutes, waar in de eerste opdracht over wordt gesproken, vormen op het eerste gezicht een uitdaging voor de anderhalve-meter-maatschappij. Echter, precies op deze knelpunten liggen er kansen, om het sociale contact weer eens op te zoeken. Dit moet natuurlijk wel in een veilige context – en slimme technologie kan ons hierbij helpen.

Bedenk en ontwerp slim straatmeubilair voor de knelpunten op de stadscampus, dat ervoor zorgt dat mensen daar veilig kunnen samen komen, volgens de regels van de anderhalve-meter-maatschappij. Je kunt hierbij denken aan bankjes, tafels, borden, hekjes – zoals we die al kennen uit onze “normale maatschappij”, maar dan toegespitst op een veilig samenzijn. Hoe meer het meubilair de handhaving van de RIVM-regels “vanzelf in gang zet” bij de mensen, des te beter.

Hou rekening met:

 • Het materiaal
 • De vorm en kleur
 • Integratie van slimme technologie, zoals sensoren, verlichting, displays en geluidsignalen
 • De gedachte dat slimme technologie niet per sé elektronisch hoeft te zijn
 • Duurzaamheid: zorg er voor dat de impact op het milieu minimaal is
 • De kosten en baten
 • De regels van het RIVM: hoe kan bijvoorbeeld de zitplek ontsmet worden?
 • Alle mogelijke gebruikers, dus ook mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten
 • De ontwikkelingen rondom Opdracht 1: de oplossingen van beide opdrachten dienen zo goed mogelijk op elkaar aan te sluiten

En ook vragen we rekening te houden met de zaken die in opdracht 1 ook van belang zijn:

 • Hoe tackelt jullie oplossing vragen rond privacy?
 • Hoe  ga je om met veiligheid op straat en de security van jullie oplossing?
 • Hoe draag je bij aan de sociale samenhang in de 1,5 metermaatschappij?

Aangeleverde data

Open Street Map van de voetpaden
Knelpuntenkaart van Witteveen+Bos waarin voor elk voetpad is aangegeven of twee voetgangers elkaar mogen passeren of niet

Deelopdrachten

De deelopdrachten maak je volgens de cyclus van Design Thinking, check hier de webinar. Voor iedereen die de hele hackathon doet hebben we de cyclus al ingepland.

ma. 8 juni – Emphatize (inleven, begrip krijgen)

Verdiep je in de probleemstelling en vorm je een goed beeld van de opdracht. Dat betekent dat je het gebied moet bestuderen, moet uitzoeken wie de gebruikers van het gebied zijn en waarom ze daar zijn en dat je een goed beeld vormt van de uitdagingen die het probleem met zich meebrengen.

ma 8 juni – Define (Definieer het probleem)

Beschrijf nu het probleem wat je wilt oplossen, de persoon voor wie je de oplossing verzint, de moeilijkheden die je gaat tegenkomen, de beslissingen die je zult moeten nemen en de uitdagingen die overwonnen moeten worden.

di 9 juni – Ideate (Creëer ideeën)

Nu ga je brainstormen! Verzin zoveel mogelijk ideëen, het kan niet gek genoeg. Elk idee is goed en schrijf je op. Pas daarna ga je de ideëen sorteren en filteren, totdat er één idee overblijft dat je wilt uitwerken.

wo 9 en do 10 juni – Prototype (Maak een prototype)

Tijd om het idee uit te werken in een prototype. Ga aan de slag en breng het idee tot leven. Maak storyboards, mockups, schrijf code, schroef, soldeer en timmer, maar houd het simpel! Zorg dat je dingen snel kunt aanpassen, maar maak wel iets dat recht doet aan je idee.

vr 11 juni – Test (Testen)

Het prototype wat je hebt gemaakt ga je nu testen met echte gebruikers. Observeer en noteer zorgvuldig wat gebruikers ondervinden bij het gebruik van je prototype. Wat werkt er goed, wat iets minder en hoe zou de oplossing nog beter kunnen? Noteer de aanbevelingen voor een volgende ronde!

Voor elke dag

Ieder team maakt zijn eigen dagindeling en plant werkzaamheden in scrum, check de webinar. Elk team heeft dagelijks een dagstart met zijn teamcoach. Docent van Aventus.

Na elke deelopdracht beantwoord je de volgende vragen:

 • hoe ben je van start gegaan?
 • welke informatie had je nodig en hoe heb je deze verkregen?
 • wat was het meest onmogelijke idee/probleem/issue van vandaag?
 • welke (deel-)resultaten heb je in de prullenbak gegooid?
 • met welke (deel-)resultaten ga je morgen verder?

Ieder team krijgt een eigen plek op deze website en post daar de antwoorden en deelresultaten. Vragen daarover? Vraag je coach.

Documentatie

De opdrachtgever

Michiel Stoter