De corona database

In dit project moeten wij werken aan een oplossing voor de effecten van corona en hoe wij goed kunnen waarborgen dat de afstand wordt bewaard tussen de mensen. Dit is een lastig maar een tijdelijk probleem dus zaten wij te kijken en te denken over een snel goedkope oplossing die in een korte tijd kan opgezet worden zonder dat de privacy van de mensen wordt verkleind.

 

Dit maakt het probleem nogal lastig te tackelen omdat er veel belangen veel haast en weinig geld is. Ook is het probleem dat een systeem zelf te ontwikkelen voor de data verzameling een langzaam proces is die veel ontwikkeling nodig heeft en dus waarschijnlijk niet op tijd ingezet kan worden. Daarom hebben wij in ons groepje gekeken naar al bestaande data sets en wat daarin nog veel belangrijker is dat het live geüpdatet wordt en dus in real time geïnterpreteerd kan worden door een algoritme.

 

Door ook de data te verzamelen van de mensen in het velt van plekken waar de drukte niet gewaarborgd kan worden door de drukte zal het algoritme eerder kunnen reageren op een piek en zou handhaving al eerder de situatie

 

 

Dit zou ervoor zorgen dat valse positieve meldingen zullen worden geminimaliseerd en dat risico omgevingen sneller worden aangegeven mocht dat nodig zijn.

 

Ook kunnen we kijken naar wat het google mobility rapport zegt op deze maand en wat dus daarin de grotere risico omgevingen zijn.

 

Ik denk dat het ontwikkelen van een nieuwe data set niet mogelijk is een het nut van een app niet gebruikt kan worden als mensen het niet geforceerd wordt.

Ook omdat mensen die geen smartphone hebben meestal de risicogroep al zijn is dat geen manier om hen te beschermen en kan je de data van dit algoritme het beste gebruiken op aangesloten matrix borden in de drukke om de info te verspreiden om dat een alternatief toch niet werkt. Kijk naar de mis-info mensen doen geen onderzoek zelf en herhalen wat ze buiten context horen. Je moet de informatie presenteren op de plekken waar het relevant is niet in het algemeen.

Concept

Tijdens de corona-crisis
Wij gaan met behulp van Google Maps Analytics geautomatiseerde berichten sturen naar de politie en handhaving, op basis van wanneer een plek druk wordt, of verwacht dat het druk wordt, zodat ze daar kunnen gaan controleren.

In Google Maps Analytics kun je zien of er veel verkeer is op een bepaalde plek, en met die gegevens weet je of het druk is daar.

Ook kan je zien of een bepaalde plek druk was vorig jaar, en hoe druk het is nu. Hiermee kan je voorspellen of het druk is, of gaat worden.

Met deze gegevens kan je dus voorspellen en live zien of het druk is op een bepaalde plek. Zo kun je dan kiezen om ergens meer of minder politie of boa’s in te zetten.

 

Na de corona-crisis
Dit concept is niet gelijk nutteloos na de corona-crisis. Het kan namelijk gebruikt worden om bijvoorbeeld op een zaterdagavond na het uitgaan te zien waar veel mensen, en dus mogelijk ruzies zijn.

 

 

 

Menselijke input van de handhaving

De menselijke input is, dat als er wordt aangegeven dat het druk is wordt er een melding gedaan he gaat er of politie heen of handhaving of boa en die dan te laten controleren of het wel of niet klopt.

Als het klopt dan moeten de mensen die er heen gaan ervoor zorgen dat mensen het daar doen volgen de regels of ze moeten mensen daar weg gaan sturen zodat het rustiger wordt.